för butiker
suomeksi | på svenska |

Registrering som mottagare

Registreringsskyldigheten gäller butiker som säljer elektriska och elektroniska apparater (EE-apparater) som är lämpliga för hushållsbruk, enligt följande:

  • alla butiker som säljer EE-apparater som till något yttre mått överstiger 25 cm.
  • butiker inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 som säljer EE-apparater
  • specialaffärer på minst 200 m2 som säljer EE-apparater

Med butikens yta avses den försäljningsyta som permanent används för affärsverksamhet.

Dessutom kan alla butiker som säljer apparater med minneskapacitet såsom kameror, datorer och mobiltelefoner registrera sig. SER-kierrätys erbjuder dessa butiker en låsbar insamlingsbehållare.

För att kunna beställa avhämtning av det mottagna avfallet, måste butiken först ha anmält sig som mottagningsställe. Efter registreringen får butiken ett ID-nummer som behövs vid beställning av avhämtning. Hämtningen är kostnadsfri för butiken (när avhämtningspartiet är fullt, se: Beställning av avhämtning).

Affärskedjorna kan registrera alla sina verksamhetsställen på en gång. Man ska be om en blankett av SER-kierrätys per e-post för detta ändamål.

Efter att en auktoriserad distributör har registrerat sig som mottagare i butiksinsamlingen kan denne använda SER-kierrätys butiks- och utbildningsmaterial samt insamlingsbehållare. Samtidigt påvisar distributören att denne följer den nya avfallslagen.

Registrera dig här: Registreringsblankett för distributörer (endast på finska).

Inom ca 14 dygn efter registreringen postas ett ID-nummer och närmare information till butiken.