Var kan jag returnera en gammal apparat?

När en gammal elektrisk apparat har slutat fungera är det ingen idé att låta den fortsätta samla damm i ett hörn. Elektriskt och elektroniskt avfall hör inte hemma i blandavfallet, utan de måste transporteras till en officiell miljöstation för EE-avfall, varifrån apparaterna transporteras vidare till återvinning.

En gammal elektronisk apparat ska alltid returneras till återvinning

  • utan produktförpackningar, handböcker eller andra medier (t.ex. dvd- eller cd-manualer)
  • dammsugare utan dammsugarpåsar
  • mikrovågsugnar eller kaffebryggare utan glaskannor, glastallrikar eller glaskupor
  • skrivare utan bläck- eller färgkassetter
  • kylanordningar utan livsmedel.

Till ett mottagningsställe för EE-avfall

Konsumenten kan återlämna sitt elektriska och elektroniska avfall till det nationella nätverket av mottagningsställen för EE-avfall. Återlämnandet är kostnadsfritt. Du hittar din närmaste mottagningsställe på www.kierratys.info.  

Till en butik som säljer elektriska och elektroniska apparater

En del butiker som säljer el- och elektronikapparater tar emot el- och elektronikskrot från privata hushåll. Vid mottagningen i butiken sorteras apparaterna i två grupper utifrån storlek.

1. EE, av vars yttre mått inget överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått inget överstiger 25 centimeter får konsumenten återlämna utan skyldighet att köpa en ny produkt till följande typer av butiker: 

  • Till en butik inom dagligvaruhandeln på minst 1 000 m2 som säljer EE-apparater*
  • Till en specialaffär på minst 200 m2 som säljer EE-apparater*

Med butikens yta avses den försäljningsyta som permanent används för affärsverksamhet. 

2. EE, av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm

Elektriskt och elektroniskt avfall av vars yttre mått något mått överstiger 25 cm får konsumenten återlämna till vilken som helst butik när han/hon köper en ny motsvarande apparat i butiken.

Du kommer väl ihåg att den gamla apparaten eller lampan alltid ska returneras utan förpackning! Bläckpatroner till skrivare, dammsugarpåsar till dammsugare och kannor till kaffebryggare hör inte heller hemma i insamlingsbehållarna för EE-avfall.

*Butik inom dagligvaruhandeln = butik som i huvudsak säljer livsmedel.

* Specialaffär = affär som säljer specialartiklar (varaktiga konsumtionsvaror); till exempel hemelektronikaffärer, möbelaffärer, järnaffärer.